Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace a podmínky

 

Dětský tábor JISKRA, Na Bělidle, SEČ

Kontakty:
Předsedkyně podnikového výboru: paní Anna Ptáčková,
tel: 732 159 000, email:  ankaptackova@seznam.cz
Hlavní vedoucí: Ing. Monika Dobruská,
tel: 730 182 494, email: dobruska.monika@seznam.cz
Zástupce hlavní vedoucí:Mgr. Petr Klimeš,
 tel: , email: 

Adresa pro přihlášky: Anna Ptáčková, Rooseveltova 46, Chrudim 3, 537 01 (Evona a.s. Chrudim)

Adresa na tábor: Dětský tábor „ JISKRA“  PV OS TOK Evona, Na Bělidle, Seč, 538 07

 e-mail: dtjiskra@seznam.cz

 
Cena: 4600,- (včetně dopravy a celodenního stravování)
  VÝHODA pro sourozence: 1. dítě za 4600,-  Kč. ,
                                                     2. a další sourozenec 4100,- Kč./osoba
 
Odjezd:
Odjezd je plánován autobusem 02.07.2021 v 15:30 hod. od budovy hlavního vlakového nádraží v Chrudimi.
 
Příjezd:
Děti z tábora přiveze autobus 17.07. 2021 v 10:30-11:30 hod. k budově hlavního vlakového nádraží v Chrudimi. Odjezd z tábora cca v 10:00 hodin.
Informace sledujte na našich webových stránkách www.dtjiskra.cz . Zde budou postupně doplňovány informace o letním táboře.
 
Podmínky:
Provozovatel dětem nesjednává na dobu pobytu na táboře úrazové ani žádné jiné pojištění. Rodiče se zavazují v případě úmyslného poškození zařízení tábora dítětem finančně nahradit škodu. Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a je povinen řídit se pokyny vedoucích a dbá pokynů hlavního vedoucího tábora. Důvodem k ukončení pobytu na táboře je závažné porušení táborového řádu a to bez nároku na vrácení peněz.(alkohol, drogy, cigarety, výbušniny, agresivní chování, šikana, neplnění a narušování táborového programu). Za cenné věci (mobilní telefony, mp3, přehrávače,…) si děti odpovídají samy, proto prosím zvažte jejich nutnost na táboře. Vzhledem ke slabému mobilnímu signálu a dobíjení ponechte tyto věci doma.
 
Další důležité informace:
 
Děti, které jedou na tábor poprvé, se rychleji přizpůsobí novému prostředí, mají-li vedle sebe i své kamarády. Proto doporučujeme posílat dítě na tábor i s jeho dobrým kamarádem.
 Neposílejte dětem balíčky s jídlem. Jídelníček je sestaven podle norem pro stravování, proto obsahuje i sladká jídla a svačinky. Děti jsou navíc odměňovány nejrůznějšími odměnami a sladkostmi v průběhu tábora za hry a soutěže.
 Vzhledem k hladkému průběhu pobytu není umožněn přístup do areálu tábora. Děti mají během dne bohatý program, který prosím nenarušujte. Děkujeme, že respektujete tuto informaci.
 V případě nemoci či jiné nečekané události budeme kontaktovat zákonného zástupce dítěte, který je uveden na přihlášce. Jiným osobám nebudeme sdělovat žádné informace o dítěti.
K autobusu děti doprovoďte, je nutné odevzdání níže uvedených dokumentů zákonným zástupcem.
yes Zkontrolujte dětem před nástupem na tábor vlasy. Bohužel vši útočí a zavšivené dětičky Vám vrátíme domů k odšivení. Děkujeme za pochopení!
 
 
Před nástupem do autobusu odevzdáte: (bez těchto dokladů nebude dítě na pobyt přijato)!!!
 
  •  Zdravotní a očkovací průkaz dítěte
  •  Kartičku pojišťovny
  •  Potvrzení od lékaře
  •  Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (kontrola vlasů - vši) a souhlas s fotografováním
  •  Léky, které dítě pravidelně užívá, přiložíte zdravotnici s popisem do  očkovacího průkazu.
 Formuláře najdete ve složce:
O táboře - formuláře ke stažení
 
Dokumenty ke stažení